Ľudské zdroje sú kľúčovou oblasťou v každej spolučnosti. Ich rozvoj a vzdelávanie robí úspešné firmy ešte úspešnejšími. Nechajte si poradiť odborníkmi. Dohodnite si osobné stretnutie a spolu sa pozrieme na nastavenie zmysluplného vzdelávania pre vašich ľudí tak, aby ste s ľahkosťou dosahovali firemné ciele.

 

Sme odborníci v týchto témach:

Komunikačné zručnosti

Asertívna komunikácia

Prezentačné zručnosti

Stress management

Time management

Rozvoj kreativity

Leadership – vedenie ľudí

Obchodné zručnosti

Teambuilding

 

Naša pridaná hodnota:

ZÁŽITKOVÉ UČENIE – učíme cez zážitky hravo a kreatívne

MINDFULNESS V PRAXI – vychádzame z konceptu bdelej prítomnosti

POHYB – zapájame prvky tanečno-pohybovej terapie a psychomotoriky

POZITÍVNY PRÍSTUP – inšpirujeme sa pozitívnou psychológiou

FLEXIBILITA – prepájame témy a rôzne prístupy do zmysluplného celku

 

Viac o vzdelávaní nájdete na www.spoznajsa.sk
Viac o teambuildingoch nájdete na www.timovaspolupraca.sk

Zaujíma vás cenová ponuka – napíšte na marketing@fodes.sk