– dodávka stavieb na kľúč (haly, sklady, priemyselné objekty, budovy, domy)
– dodávka a montáž sendvičových izolačných panelov, viac na www.sendvicovepanely.sk
– rekonštrukcie stavieb
– dodávka interiérového a exteriérového vybavenia
– vypracovanie projektovej dokumentácie
– inžiniering – technický dozor, tender management, konštrukčný management, projekt
management, stavebné povolenia, zastupovanie investora a pod.