Zhotovenie haly Orange – Ivánka pri Dunaji (5600 m2)

Výstavba haly 2 – Ivánka pri Dunaji (2700 m2)


Zhotovenie haly Mapei – Ivánka pri Dunaji (2300 m2)


Zhotovenie haly Klartec – Malženiece (1700 m2)


Zhotovenie haly AVE – Bratislava (1000 m2)


Inžiniering – Rezidencia Záhorská (286 bytov)


Zhotovenie nadstavby bytov


Budovanie svetovej logistickej a obchodnej siete