FODES, s.r.o.
IČO: 36 251 119
DIČ: 2021685611
IČ DPH: SK2021685611
Registrácia: OR SR okr. súd Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 13715/T

pobočka, kancelárie, sklad a poštová adresa: Priemyselná 3, 900 21 Svätý Jur, Slovensko
sídlo podľa obchodného registra: M. Bela 12, 920 01 Hlohovec, Slovensko

mobil: (+421) 901 700 286
e-mail: marketing@fodes.sk