FODES pôsobí v oblastiach: medzinárodný obchod, outsourcing služieb a vzdelávanie, stavebníctvo a develepoment. Firma úspešne zrealizovala výstavbu viacerých hál a stavieb, obchoduje so stavebným materiálom (sendvičové panely) a rôznym tovarom (strojné súčiastky), poskytuje outsourcing služieb a vzdelávanie  a taktiež sa podieľa na developmente rôznych investícií. Okrem odbornosti a skúseností je pre nás dôležitá vo vzájomných obchodných vzťahoch aj zodpovednosť a korektnosť.