FODES pôsobí v oblastiach: medzinárodný obchod, outsourcing služieb,  stavebníctvo a develepoment. Firma úspešne zrealizovala výstavbu viacerých hál a stavieb, obchoduje so stavebným materiálom a rôznym tovarom, poskytuje outsourcing služieb a taktiež sa podieľa na developmente rôznych investícií. Okrem odbornosti a skúseností je pre nás dôležitá vo vzájomných obchodných vzťahoch aj zodpovednosť a korektnosť.